Paradigma del sistema educatiu

Vídeo

“El sistema educatiu consisteix a aconseguir que els apunts que té el professor a la seva llibreta acabin a la de l’estudiant sense passar pel cervell ni de l’un ni de l’altre.”

Destacar també la il·lustració.

Anuncis